2020/06/17

Kolejne odcinki dróg powiatowych zostaną wyremontowane

Dnia 16 czerwca 2020 r. Starosta Kartuski Bogdan Łapa oraz Wicestarosta Piotr Fikus w imieniu Zarządu Powiatu Kartuskiego podpisali umowy z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym ,,DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy – na ,,Remont drogi powiatowej nr 1918G relacji Wygoda Łączyńska – Chmielno (Zadanie 1) oraz 1924G relacji Kiełpino – Pikarnia (Zadanie 2) celem poprawy bezpieczeństwa”.

W ramach remontu przewidziano między innymi wykonanie warstwy ścieralnej o długości 2981m dla drogi relacji Wygoda Łączyńska – Chmielno oraz 3725m dla drogi  relacji Kiełpino – Pikarnia, regulację i uzupełnienie poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Dzięki realizacji inwestycji na remontowanych odcinkach dróg poprawi się równość nawierzchni oraz przyczepność jezdni. Ponadto ulepszone zostanie odwodnienie oraz oznakowanie poziome. Wszystkie te działania mają zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników dróg. Dodatkowo zakres prac umożliwi uporządkowanie poboczy i zjazdów.

Wartość przedmiotu umowy dla zadania 1 - drogi powiatowej nr 1918G relacji Wygoda Łączyńska – Chmielno wynosi 1 094 630,96 zł brutto zaś dla zadania 2 – drogi powiatowej nr 1924G relacji Kiełpino – Pikarnia stanowi kwotę 1 105 662,25 zł brutto.

Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość przeznaczonego dofinansowania dla obu odcinków wynosi 1 735 813,00 zł. Ostateczna kwota dofinansowania nie przekroczy wartości 50% rzeczywistych wydatków poniesionych w ramach zadania.

Zakończenie remontu powyższych odcinków dróg powiatowych przypada na dzień 30 września 2020 r.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.