2021/05/28

Jednomyślne absolutorium dla Zarządu Powiatu Kartuskiego 27 maja br.

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Tego dnia odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Kartuskiego, podczas której jednomyślnie udzielono Zarządowi Powiatu Kartuskiego wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

 

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością zarządu. Rada ocenia pracę organu wykonawczego - zarządu - w zakresie działalności finansowej powiatu.

 

Na koniec 2020 roku wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 168.385.252 zł, co stanowi 99 proc. planu. Wydatki wyniosły 153.017.093 zł, a poziom ich wykonania wynosi 91 proc. planu. Wolne środki, powstałe dzięki oszczędnościom i dodatkowym dotacjom wyniosły ponad 14,5 mln złotych.

 

W ubiegłorocznym budżecie Powiatu Kartuskiego zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi inwestycjami na kwotę 19.016.059 zł, z czego wykonano 12.599.020 zł tj. 66 proc. Środki w wysokości 4.945.015 zł, przeznaczone na budowę hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół, zostały przesunięte na rok 2021.

 

Kwotę 3 mln zł przekazano na budowę hospicjum stacjonarnego w Kartuzach, natomiast 1,55 mln zł trafiło do Powiatowego Centrum Zdrowia. Środki w wysokości prawie 400 tys. zł przeznaczono na utworzenie filii Wydziału Komunikacji w Sierakowicach.

 

W ramach budżetu zaplanowano i wykonano w 100 proc. wydatki związane z poszczególnymi remontami na kwotę 6 961 195,00 zł.

Na drogi przeznaczono niebagatelną kwotę 5,4 mln złotych. Jak podkreślił Starosta Kartuski Bogdan Łapa: Inwestycje drogowe są dla nas niezwykle ważne. W ubiegłym roku wykonaliśmy przebudowy, remonty prawie 15 km odcinków dróg, w tym roku planujemy modernizacje na kolejnych 25 km. Przebudowano m.in. drogę powiatową Chmielno-Lipowiec, odnowiono nawierzchnię na trasie Sulęczyno-Lipusz, wykonano oświetlenie w Baninie, zbudowano chodniki przy drogach Niestępowo-Sulmin, Pępowo-Leźno oraz w kilkunastu miejscowościach m.in. w Łapinie, Egiertowie, Kameli, Kobysewie, Kiełpinie oraz Nowej Hucie.

Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również Raport o stanie powiatu za ubiegły rok. Starosta podniósł kwestię wpływu pandemii koronawirusa na jego kształt - Rok 2020 był bardzo trudny i stanowił dla nas wielki test. Podsumowując działalność zarządu, jednostek powiatu i wydziałów starostwa, twierdzę, że ten egzamin zdaliśmy. Gdy zaczynała się pandemia wiedzieliśmy o tym, że będzie ciężko, nie znaliśmy jeszcze skutków wirusa, ale wiedzieliśmy, że nie możemy czekać. Mimo pandemii powiat nie zahamował, lecz dzięki wspólnym wysiłkom dalej się rozwija.

Ambitnie wykonany rok 2020 ma wpływ na kontynuację i nowe przedsięwzięcia rozwojowe, prowadzone w obecnym roku budżetowym.

 

 

red. Wydział EK

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.