2020/06/03

I rocznica działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie

W poniedziałek, 3 czerwca 2019 r., rozpoczął funkcjonowanie Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie ul. Polna 3. Dom jest jednostką organizacyjną powiatu kartuskiego, powstałą w celu zapewnienia wsparcia dziennego osobom z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w celu wspierania rodzin/opiekunów  osób niepełnosprawnych, poprawy ich stanu psychicznego, stworzenie możliwości podjęcia pracy.

Docelowo z oferty domu może korzystać 30 osób. Uczestnicy mają zapewniony transport samochodami placówki, są dowożeni na zajęcia i odwożeni po zajęciach do domu przez pracowników Domu.

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie wyszła naprzeciw potrzebom lokalnego środowiska, a w szczególności dla osób z zaburzeniami całościowymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ciężar opieki spada na rodziny, które po wielu latach opieki wypalają się. Badania pokazują, że osoby opiekujące się chorymi i niepełnosprawnymi są najbardziej zagrożone depresją. Rodziny osób korzystających ze wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kobysewie pozytywnie oceniają tę ofertę, podają że stanowi to dla nich wytchnienie i niejednokrotnie możliwość podjęcia.

Dom działa od poniedziałku do środy w godz. 7.30 do 15.30,w czwartki w godz. 7.30- 16.00 w piątki 7.30 - 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  tel. 58 304 41 21,

e-mail: sdskobysewo@kartuskipowiat.pl

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.