2019/09/12

Dziecko – jego rodzina i świat. Pojęcie dobra dziecka w ujęciu terapeutycznym i społecznym

Starosta Kartuski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kartuzach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach,

Kartuskie Centrum Kultury oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 

zapraszają serdecznie do udziału w corocznej konferencji szkoleniowej dla grup zawodowych związanych z pomaganiem: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, opiekunów zastępczych, kuratorów sądowych, nauczycieli i pedagogów, psychologów pt.

„Dziecko – jego rodzina i świat.

Pojęcie dobra dziecka w ujęciu terapeutycznym i społecznym”

Dnia 4 października 2019 roku (piątek) w godz. 9:00 – 17:30

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach ul. Klasztorna 1

Celem tegorocznej konferencji jest ukazanie dobra dziecka jako nadrzędnej wartości i realizowanie go w prawidłowy sposób zarówno w życiu rodzinnym, jak i funkcjonowaniu instytucji pomocowych
i placówek oświatowych. Wygłoszone wykłady oraz popołudniowe warsztaty pomogą
w wypracowaniu i stosowaniu procedur chroniących dziecko, wskażą również na najczęściej popełniane błędy, ale pozwolą również spojrzeć na dziecko i system rodzinny z pespektywy głębokiej analizy terapeutycznej.

 

Wykłady: 9.00-14.30

Mirosława Śmiałek: „Dobro dziecka nadrzędna wartością w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym”

Jolanta Zboińska: "Trudności wieku dojrzewania. Wielka księżna Anastazja".

Anita Sumiła: Miejsce dziecka w rodzinie w ujęciu terapii systemowej

Krzysztof Sarzała: „Centra Pomocy Dzieciom w Polsce. Kompleksowa pomoc pod jednym dachem - nowy, gdański projekt."

Ela Briz: „Zgubione dziecko…. Kiedy wszyscy chcą dobrze….”

Bartłomiej Karcz: „Umysł dziecka w umyśle dorosłego. Psychologiczne aspekty dziecka
w kryzysie rodzinnym”

Warsztaty: 15.30-17.30

1. Agnieszka Humięcka – "Psychoterapia rodzinna - dla kogo, kiedy i jak? Perspektywa psychoanalityczna."

2. Ela Briz„Przemilczany temat – o nadużyciu seksualnym między rodzeństwem”

3. Krzysztof Sarzała„Ocena ryzyk, krótka interwencja i pomoc psychologiczna w trakcie działań interwencyjnych”

4. Karolina Putz – „Proste rozmowy na trudne tematy – podstawy interwencji kryzysowej w sytuacji krzywdzenia dziecka/ dziecięca złość jako wskaźnik krzywdzenia z perspektywy teorii przywiązania”

5. Batlomiej Karcz„Umysł dziecka w umyśle dorosłego. Zdolności do mentalizacji u dzieci i dorosłych.”

Koszt udziału w konferencji wynosi 160 zł i obejmuje udział w wykładach i warsztatach popołudniowych oraz materiały szkoleniowe, przerwę kawową i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres zpz@pcprkartuzy.pl na załączonej ankiecie aplikacyjnej.

Przesłanie ankiety stanowi podstawę do wystawienia faktury.

Część wykładowa odbędzie się w Sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach,
ul. Klasztorna 1, natomiast szczegółowe informacje dotyczące sal, w których będą odbywać się warsztaty zostaną przekazane w dniu konferencji. Na formularzu prosimy zaznaczyć preferowany warsztat.

Wykładowcy:

Mirosława Śmiałek – Sędzia Sądu Rejonowego w Kartuzach w stanie spoczynku; ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, odbyła aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i w Gdańsku; po zakończeniu asesury sądowej w Tczewie otrzymała nominację decyzją Rady Państwa, na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego
w Tczewie, a w 1986r. decyzją Ministra Sprawiedliwości, otrzymała nominację na stanowisko sędziego
do reaktywowanego Sadu Rejonowego w Kartuzach, w którym współtworzyła Wydział III Rodzinny i Nieletnich oraz orzekała w sprawach tego Wydziału. Nominowana na stanowisko Sędziego Okręgowego w Sądzie Rejonowym
w Kartuzach przez Prezydenta RP.

Jolanta Zboińska - psycholog, pedagog, certyfikowany psychotraumatog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Laureatka Nagrody Roku 2009, przyznanej przez Fundację „Dzieci Europy” na Międzynarodowej Konferencji w Heidenheim. Wieloletni biegły sądowy, w tym biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wieloletni współpracownik i wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prezes Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz wieloletni trener prowadząca szkolenia w ramach tej organizacji. Pracuje w ramach praktyki prywatnej w Gdańskim Ośrodku Psychoterapii EGO.

Anita Sumiła - psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychotraumatolog. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży oraz ich rodzin od ponad dziesięciu lat (wykorzystując MBT-F). Prowadzi Poradnię Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Gdańsku, Sopocie
i Kościerzynie. Kieruje Fundacją Wspierania Dzieci i Rodzin. Prowadzi szkolenia i badania z zakresu psychopatologii dzieci i adolescentów. W praktyce klinicznej zajmuje się głównie diagnozą objawów psychopatologicznych, psychoterapią rodzin. Autorka licznych publikacji z zakresu psychopatologii rozwojowej, prowadzi szkolenia i wykłady z zaburzeń psychicznych u dzieci i adolescentów. Aktualnie prowadzi badania dynamiki systemu rodzinnego pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego. Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów działającego przy Gdańskim Ośrodku Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży – zajmuje się diagnozowaniem dzieci wykorzystanych seksualnie.

Krzysztof Sarzałakoordynator Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku, autor projektu i koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku w latach 1997-2019. Prowadzi zajęcia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (psychologia kliniczna) oraz Uniwersytecie Gdańskim (psychotraumatologia). Rozpoczynał pracę zawodową jako socjoterapeuta, specjalista profilaktyki uzależnień i interwent kryzysowy. Autor wielu publikacji. Jest członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy przy PARPA powołanym w jej pierwszej kadencji aż do dzisiaj.

Ela Briz - psycholog, psychoterapeuta, dyplomowany psychotraumatolog. Prowadzi praktykę prywatną w Heidenheim w Niemczech, pracuje również w Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Monachium. Psychoterapię indywidulną prowadzi w 5-ciu językach. W ramach praktyki prywatnej prowadzi psychologiczne dyżury interwencyjne, pracuje interwencyjnie z poszkodowanymi na miejscu zdarzenia. Szkoli psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie pracy z traumą. Prowadzi szkolenia Specjalistyczne
z wychowawcami z domów dziecka i pedagogami w Luksemburgu. Biegły sądowy.

 

Agnieszka Humięcka - psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, terapeutka dzieci i młodzieży, superwizorka i terapeutka szkoleniowa Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Pracuje w Sopocie z dorosłymi, dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. Współpracuje z Fundacją Wspierania Dzieci i Rodzin. Prowadzi szkolenia i superwizje. Koordynuje szkolenie przygotowujące do certyfikatu psychoterapeutycznego ISPHS

Karolina Putz – psycholog, w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zajmuje się diagnozą i terapią dzieci
z zaburzeniami więzi, pracuje również w gdańskim Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) gdzie prowadzi terapię dzieci pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodziców. Były współpracownik Centrum Interwencji Kryzysowej FDDS w Gdańsku, w trakcie kursu z zakresu psychotraumatologii praktycznej i całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowo-psychodynamicznym.

Bartłomiej Karcz - psycholog, wykładowca akademicki, pracuje na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, współpracuje z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi na terenie Trójmiasta i okolic. W trakcie szkolenia certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!!

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.