Org. pozarządowe / Organizacje pożytku publicznego z powiatu kartuskiego

Organizacje pożytku publicznego z powiatu kartuskiego

2007-11-27 12:20

Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2016 rok:

 

 

Komu pomagają i czym się zajmują

 

Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno Nr KRS 0000014505 -  ul. Sportowa 30, 83-311 Goręczyno, e-mail: gryfgoreczyno@wp.pl, www.goreczyno.futbolowo.pl

Celem działania Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rozwój społeczności lokalnej. Organizacja przeznacza uzyskane środki na zajęcia sportowe m.in. na szkółkę piłkarską chłopców.


Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” Nr KRS 0000027416 - Szklana 1, 83-334 Miechucino, tel. 58 681 91 79, e-mail: orwszklana@wp.pl, www.usmiechdziecka.com.pl

Pod opieką Fundacji znajdują się dzieci i młodzież niepełnosprawne. Fundacja prowadzi Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej, w którym niepełnosprawne dzieci realizują obowiązek szkolny. W Ośrodku prowadzona jest również bezpłatna rehabilitacja ruchowa, logopedyczna i psychologiczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.


Pomorskie Stowarzyszenie Charytatywne na rzecz Pomocy Społecznej Nr KRS 0000053147 - Nowe Łosienice 39, 83-323 Kamienica Szlachecka, tel. 58 684 34 92, e-mail: dps-losienice@wp.pl

Stowarzyszenie prowadzi dom pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające osoby wymagające całodobowej pomocy i opieki z powodu choroby psychicznej, które nie mogą liczyć na taką pomoc we własnym środowisku.


Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” Nr KRS 0000054195 - Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo, tel. 58 684 36 99, e-mail: kaszubskafundacja@interia.pl, www.podarujtrocheslonca.pl, Fundacja jest na facebooku

" Podopieczni Fundacji to młodzież i dzieci niepełnosprawne. Fundacja prowadzi Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze w Pierszczewie, Sikorzynie i Strzepczu, a także Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Oprócz edukacji i rehabilitacji Fundacja wspiera także rodziny osób niepełnosprawnych."


Stowarzyszenie „Kolegiata Kartuska” w Kartuzach Nr KRS 0000066079 -  ul. Klasztorna 5, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 20 85, e-mail: emiaskowski@wp.eu, www.kolegiatakartuzy.pl

Stowarzyszenie zajmuje się rewitalizacją Zespołu Poklasztornego Ojców Kartuzów. Dzięki środkom pozyskanym z 1% udało się dokonać I etapu remontu eremu, przeprowadzić prace remontowe i porządkowe  oraz  wydać materiały promocyjne o Kolegiacie. W tym roku za środki z 1% Stowarzyszenie chciałoby przeprowadzić drugi etap remontu wewnętrznego eremu.


Stowarzyszenie „Tacy Sami” Nr KRS 0000101360 - ul. Gdańska 3, 83-304 Przodkowo, tel. 58 681 51 28, e-mail: beatalud@wp.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, oprócz tego dba o rozwój edukacji na wsi i wyrównywanie szans w dostępie do kultury, sportu i rekreacji. Środki pozyskiwane przez Stowarzyszenie mają zapobiegać izolacji społecznej rodzin i umożliwiać lepszy dostęp do specjalistycznej pomocy rehabilitacyjnej i edukacji. 


"Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure" Nr KRS 0000177231 - ul. Raduńska 2E, 83-307 Kiełpino, tel. 696 432 704, e-mail: mg.grubba@wp.pl, www.faure.w.interia.pl

Celem Fundacji jest popieranie i promocja sztuki, wspieranie młodych talentów oraz ożywienie życia kulturalnego społeczeństwa. Poprzez organizowanie koncertów muzyki klasycznej, konkursów, warsztatów i wykładów Fundacja chce zwrócić uwagę na potrzebę obecności sztuki w życiu człowieka.


Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr KRS 0000215142 - ul. Gdyńska 7 A, 83-330 Żukowo, tel. 58 681 83 71, e-mail: stowzukowo@wp.pl, www.soswzukowo.idsl.pl

Stowarzyszenie opiekuje się osobami niepełnosprawnymi. Działalność organizacji pozwala na finansowanie zakupu sprzętów rehabilitacyjnych, akcesoriów medycznych, okularów, organizację turnusów rehabilitacyjnych i innych wyjazdów, zakup paczek świątecznych oraz żywnościowych.


Kartuskie Centrum Caritas Nr KRS 0000229780 -  os. Wybickiego 35, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 26 00, e-mail: mtrybowski@pelplin.opoka.org.pl, www.caritas.kartuzy.pl

Kartuskie Centrum Caritas prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci oraz hospicjum domowe. Organizuje także kolonie letnie oraz półkolonie. W lutym 2014 roku z jego inicjatywy otwarto w Kartuzach „Okno Życia” - miejsce umożliwiające matkom, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, bezpieczne pozostawienie go w nim.


Fundacja "Nasze Dzieci" Nr KRS 0000232243 - ul. Topolowa 17, 83-304 Przodkowo, tel. 509 980 780, e-mail: hanna.kajeta@gmail.com

Fundacja dba o rozwój, wspiera działalnia edukacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży. Do tej pory organizacja zrealizowała kilka projektów w zakresie wsparcia działalności UKŻ Lamelka. 


Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego Perełki Nr KRS 0000243064 - Leźno 43, 80-298 Gdańsk Leźno, tel. 502 709 934, e-mail: perelki@perelki.org, www.perelki.org

Stowarzyszenie prowadzi Zespół Perełki, który może poszczycić się bardzo bogatym repertuarem. "Perełki" wielokrotnie zdobywały nagrody i wyróżnienia, zaproszenia na różne imprezy taneczne, konkursy i koncerty.


Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie Nr KRS 0000245039 - ul. Makowa 5, 80-297 Banino, tel. 601 691 652, e-mail: pryczkowski@iq.pl, www.zkpbanino.pl

Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego stawia sobie za cele utrwalenie kaszubskości, pogłębianie znajomości języka kaszubskiego i jego popularyzację wśród młodszych pokoleń. Odział realizuje wiele inicjatyw takich jak festiwal filmów czy humoru kaszubskiego. Środki pozyskane z 1% przeznacza na dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów kaszubskich: Mulczi, Spiéwné kwiôtczi i Młodzëzna.


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie Nr KRS 0000251223 - ul. Gdańska 117, 83-330 Pępowo, tel. 58 681 87 91, e-mail: przyjaciele.pepowo@wp.pl, www.sppepowo.republika.pl

Stowarzyszenie wspiera działalność szkoły. Przeznacza uzyskane środki na pomoc materialną i finansową dla uczniów, organizowanie i dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, a także wypoczynku dla uczniów.


Stowarzyszenie na rzecz Kultury Kaszubskiej „Na Kraju” Nr KRS 0000259566 - Rąb 32, 83-305 Pomieczyno, tel. 605 880 102, e-mail: rzeszewicz@wp.pl

Stowarzyszenie kultywuje i promuje kulturę kaszubską. Organizuje warsztaty rękodzieła, pieczenia chleba, haftowania wzorów kaszubskich i inne. Prowadzi lekcje muzealne  w izbie regionalnej w siedzibie stowarzyszenia (byłej szkole  na  Rębie). Stowarzyszenie organizuje Gminny Konkurs "Rodno Mowa" oraz majówkę dla seniorów.


Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja Nr KRS 0000265867 - ul. Lotnicza 15, 80-297 Banino, e-mail: edukacja.plus.integracja@gmail.com, www.eplusi.pl, Stowarzyszenie jest na facebooku

Organizacja zajmuje się realizacją  projektów edukacyjnych dla mieszkańców Banina i okolic. Prowadzi zajęcia muzyczne, spotkania z grami planszowymi, zajęcia szachowe oraz  cykliczne marsze nordic walking. Współorganizuje zawody sportowe, festiwal piosenki angielskiej oraz coroczny festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców Banina.


Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie” Nr KRS 0000279676 - ul. ks. Arasmusa 2A, 83-307 Kiełpino, e-mail: kielpiestowarzyszenie@gmail.com, www.kielpie.pl

Stowarzyszenie dba o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży wiejskiej. Celem organizacji jest aktywizacja i integrowanie środowiska lokalnego, organizacja czasu wolnego mieszkańcom wsi oraz działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki w małych miejscowościach.


Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach Nr KRS 0000298150 - ul. 3 Maja 14, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 13 01, e-mail: przyjacielejedynki@gazeta.pl, www.sp1kartuzy.edupage.org, Stowarzyszenie jest na facebooku

Stowarzyszenie prowadzi dożywianie dzieci w szkołach, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, organizuje zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, wycieczki szkolne i wyjazdy wakacyjne, zakup nowych podręczników szkolnych dla najbiedniejszych, zakup paczek świątecznych potrzebującym, organizuje warsztaty edukacyjno – wychowawcze.


Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” Nr KRS 0000301842 - ul. Wolności 42, 83-314 Somonino, tel. 58 684 59 43, e-mail: jestesmyrazem2008@wp.pl, www.jestesmyrazem.wordpress.com    

Stowarzyszenie zajmuje się organizacją wszelkich form edukacji pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Somonino. Jedno z najważniejszych przedsięwzięć, to realizacja inwestycji pn. „Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich w Szkole im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie”.


Fundacja „Zdrowie na Końskim Grzbiecie” Nr KRS 0000331091 – Uniradze 1, 83-322 Stężyca, e-mail: zdrowienakonskimgrzbiecie@wp.pl, www.zdrowienakonskimgrzbiecie.org

Fundacja zajmuje się głównie prowadzeniem zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych. Hipoterapia prowadzona jest na powietrzu wśród pięknej scenerii pól i lasów na terenie Leśniczówki Uniradze w Gminie Stężyca. Pozyskane środki w ramach 1% pomagają w zorganizowaniu zajęć i utrzymaniu koni.


Gminny Klub Sportowy „Żukowo” Nr KRS 0000345123 - ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo, e-mail: kazimierzkassin@gmail.com, www.zukowogks.futbolowo.pl

Gminny Klub Sportowy Żukowo powstał w kwietniu 2008 r. jako podmiot łączący dotychczasowe koła sportowe, które działały na terenie Gminy Żukowo. Zasadniczym celem klubu jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.


„Rozwiń Skrzydła” Nr KRS 0000347070 - ul. Osiedlowa 17, 83-314 Somonino, tel. 58 684 56 43, e-mail: gim.somonino@neostrada.pl, www.wyszecki.pl

Stowarzyszenie dba o rozwój, wspiera działania edukacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży. Do tej pory organizacja zrealizowała kilka projektów, m.in. „Centrum Kultury Kaszubskiej Kleka” oraz „Promocja aktywnego trybu życia poprzez utworzenie tras narciarstwa biegowego w Lesie Hopowskim i organizację sekcji miłośników narciarstwa”.


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach Nr KRS 0000350773 - ul. Rynek 6, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 38 00, e-mail: klokartuzy@wp.pl, www.katolickie.cba.pl

Stowarzyszenie przede wszystkim wspiera działania pedagogiczne i inicjatywy mające na celu rozwój edukacji, działalności charytatywnej i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach. Dotychczas udało się wesprzeć innowacje pedagogiczne, organizację wolontariatu oraz stypendia dla uczniów.


GKS Cartusia 1923 Nr KRS 0000351734 - ul. 3 Maja 34, 83-300 Kartuzy, e-mail: biuro@cartusia1923.pl, www.cartusia1923.pl    

Klub zajmuje się szkoleniem młodzieży z terenu powiatu kartuskiego, a także posiada drużynę seniorów. Łącznie w Klubie zarejestrowanych jest około 200 zawodników. Od listopada 2013 roku, dzięki podpisaniu umowy z Akademią Piłkarską Lechia Gdańsk, Klub włączony został do projektu "Biało-zielona przyszłość z Lotosem",  jego koncepcja  oparta jest na stworzonym przez największych fachowców wieloletnim planie szkolenia.


Stowarzyszenie „Ad Intende – z Sercem” Nr KRS 0000358914 - ul. Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy, tel. 58 685 49 19, e-mail: adintendekartuzy@gmail.com

Stowarzyszenie zostało założone w celu promocji zdrowia wśród lokalnej społeczności, wspierania rozwoju Oddziału Chirurgii Szpitala w Kartuzach poprzez rozszerzenie profilu jego działalności (Ortopedia, Chirurgia Ręki), wprowadzanie nowych metod operacyjnych i diagnostycznych oraz poprawę warunków lokalowych. W tym roku stowarzyszenie planuje zakupić kardiomonitory.


Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu Spełnia Marzenia” Nr KRS 0000376628 - Borcz 70A, 83-312 Borcz, tel. 58 684 13 70, e-mail: spborcz@vp.pl, www.sp-borcz.edupage.org

Stowarzyszenie wspiera dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borczu poprzez pomoc finansową i rzeczową dla najuboższych uczniów oraz dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i sportowym oraz wycieczek edukacyjnych.


Fundacja Słoneczne Wzgórze Nr KRS 0000411532 - ul. Kartuska 73A, 83-322 Stężyca, tel. 503 800 378, e-mail: sunnyhill@wp.pl, www.sunnyhill.pl

Fundacja prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Dba także o rozwój kultury i edukacji na wsi, przeciwdziała bezradności i wykluczeniu społecznemu.


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie Nr KRS 0000412761 - ul. Szkolna 29, 83-307 Kiełpino, tel. 58 694 21 44, e-mail: sekretariat@zskielpino.pl, www.zskielpino.edupage.org

Stowarzyszenie wspiera działania pedagogiczne i inicjatywy mające na celu rozwój edukacji, działalność charytatywną i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Kiełpinie.


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Delta” Nr KRS 0000436873 - os. Wybickiego 33, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 11 54, e-mail: zso2.sekretariat@gmail.com, www.zso2.kartuzy.pl

Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach.


Gminny Klub Sportowy „Cartusia” w Kartuzach Nr KRS 0000492116 - ul. Gdańska 15, 83-300 Kartuzy, tel. 601 681 531, e-mail: gks-cartusia@wp.pl, www.cartusia.pl

Klub prowadzi sekcję piłki ręcznej, zapaśniczą, kolarską oraz narciarską. Największe sukcesy osiąga na polu zapasów. Rok 2015 to przede wszystkim brązowy medal Krystiana Formeli w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. To jedyny klub spoza Trójmiasta, który potrafi nawiązać rywalizację z najlepszymi w kraju, a także pozytywnie pokazać się na imprezach mistrzowskich i międzynarodowych.


Pomorska SZkoła Walki Fighter Nr KRS 0000649710 - ul. B. Prusa 27, 80-209 Chwaszczyno, tel. 601 431 331, e-mail: biuro@pomorskaszkolawalki.pl, www.pomorskaszkolawalki.pl

Stowarzyszenie propaguje wszechstronny rozwój i wychowanie dzieci poprzez sztukę Karate KYOKUSHIN oraz kickboxing. Organizuje treningi biegowe oraz kąpiele w lodowatej wodzie Bałtyku w okresie zimowym, a także treningi samoobrony w systemie DEFENDO.

 

Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Styczeń 2018
1234567

891011121314

15161718192021

22232425262728

293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski