Kontakt

Kontakt

2007-11-27 11:36

 

Starostwo Powiatowe
pracuje w następujących godzinach:


Poniedziałek, środa, czwartek
od godz. 7:30 do 15:30
Wtorek
od godz. 7:30 do 16:00
 
Piątek 
od godz. 7:30 do 15:00
 
 
Kasa urzędu
na ulicy Gdańskiej 26 pracuje w godzinach:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
od godz. 7:30 do 14:40
Wtorek 
7:30 do 15:10
 
Sekretariat ul. Dworcowa 1
tel. (058) 681-00-32; 681-03-28; 685-33-43
powiat@kartuskipowiat.com.pl

STAROSTA KARTUSKI Bogdan Łapa ul. Dworcowa 1
tel. 58 681-03-28, 58 685-33-43, 58 681-00-32, starosta@kartuskipowiat.com.pl
Godziny przyjmowania interesantów to środy w godz. od 14:00 do 15:30 

 WICESTAROSTA KARTUSKI Piotr Fikus ul. Dworcowa 1
tel.: 58 681-03-28, 58 685-33-43, 58 681-00-32, wicestarosta@kartuskipowiat.com.pl

 SEKRETARZ POWIATU (kieruje Wydziałem Organizacyjnym) Radosław Pek  ul. Dworcowa 1
 tel.: 58 681-03-28, 58 685-33-43, e-mail: sekretarz@kartuskipowiat.com.pl

 SKARBNIK POWIATU (kieruje Wydziałem Finansowym) Zofia Walkowiak ul. Dworcowa 1,
 tel. 58 684-01-58, fax. 58 685-30-17, e-mail: finanse@kartuskipowiat.com.pl

RADCA PRAWNY STAROSTWA POWIATOWEGO Aleksandra Kowalska - Ślaska ul. 3 Maja 2
tel.: 58 681-03-28, 58 685-33-43, 58 681-00-32, e-mail: powiat@kartuskipowiat.com.pl
 
 
 
WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ul. 11 Listopada 7
tel.: 58 685-34-57, 58 681-42-12,
e-mail: budownictwo@kartuskipowiat.com.pl,  Dyrektor Maria Kurek – Kumańska

WYDZIAŁ GEODEZJI, ul. Hallera 1
  • Sekretariat tel. 58 681-28-25, fax 58 681-35-14
  • Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tel.: 58 685-32-00,
    58 681-36-66, 58 681-35-41
  • Referat Ewidencji Gruntów tel.: 58 681-48-54, 58 681-39-52,
  • Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, ul. 3 Maja 2  tel. 58 684-04-77
  • Gospodarka Nieruchomościami, ul. 3 Maja 2  tel.: 58 691-331-337
e-mail: geodezja@kartuskipowiat.com.pl  Geodeta Powiatowy - (Kieruje Wydziałem Geodezji)
Jolanta Soliwoda

WYDZIAŁ EDUKACJI, ul. 3 Maja 2/13
tel./fax 535-005-521, 535-474-258, e-mail:edukacja@kartuskipowiat.com.pl
Dyrektor Jolanta Tersa

WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI, ul. Gdańska 26
tel./fax 58 694-82-60, e-mail: kultura@kartuskipowiat.com.pl
Dyrektor Wojciech Okroj

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, ul. Gdańska 26
tel.: 58 694-82-00, fax. 58 694-82-03, e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.com.pl
Rejestracja pojazdów tel. 58 694-82-10
Prawa jazdy tel. 58 694-82-20
Odbiór dowodów rejestracyjnych tel. 58 694-82-30
Transport, licencje, zezwolenia tel. 58 694-82-40
Ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów tel. 58 694-82-50
Organizacja ruchu drogowego tel. 58 694-82-59
Dyrektor Jerzy Pobłocki

 WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA, ul. 3 Maja 2/12
 tel.: 58 684-02-69, 58 684-01-39, fax 58 684-07-51, e-mail: srodowisko@kartuskipowiat.com.pl,  Dyrektor Alicja Mazur

 WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ, ul. 11 Listopada 3
tel.: 58 686-55 36; 58 681 41 72, e-mail:
 

KONSERWATOR ZABYTKÓW POWIATU KARTUSKIEGO, Iwona Gołembiowska, ul. 11 Listopada 7,
 tel.: 58 685-34-57, 58 681-42-12, e-mail: i.golembiowska@kartuskipowiat.pl

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Józefa Byczkowska, ul. 11 Listopada 3, tel.: 58 686 55 36; 58 681 41 72
e-mail: jbyczkowska@kartuskipowiat.pl

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
ul. 11Listopada 3, tel. 58 686 55 36; 58 681 41 72

WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dyrektor Gabriela Knopińska, ul. 3 Maja 2/7 tel.: 58 380 21 76, 58 380 07 35
e-mail: przetargi@kartuskipowiat.pl

STANOWISKO PRACY DS. BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Cezary Sreberski, ul. Gdańska 26 tel.: 58 694-82-90, fax. 58 694-82-92, e-mail: zk@kartuskipowiat.pl

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I WSPÓŁPRACY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Dyrektor Aleksandra Kuczkowska, ul. Gdańska 26, tel. 58 694-82-70, fax. 58 694-82-72,
e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl

Nr rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Kartuzach na które dokonuje się wpłat z różnych tytułów

 
1)                 wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych i ramek do tablic rejestracyjnych, opłat za
dzienniki budowy i tablice informacyjne, opłaty skarbowe, opłaty za karty wędkarskie,
darowizny
 
98 1020 1866 0000 1802 0002 6914
 
2)        opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, trwałego
zarządu, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, obciążeń z tytułu hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa
 
11 1020 1866 0000 1402 0002 6930
 
3)         opłaty geodezyjne- mapki, wypisy, informacje z ewidencji gruntów, dokumentacja
projektowa ZUD, dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (ODGiK)
 
75 1020 1866 0000 1402 0002 7136

Wszelkie uwagi dotyczące strony internetowej prosimy kierować pod nr telefonu:
058 6854005 lub na adres: Wydział Kultury i Promocji Starostwo Powiatowe Kartuzy ul. Gdańska 26 83-300 Kartuzy e-mail: kultura@kartuskipowiat.com.pl


 

Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Kwiecień 2019
1234567

8910111213

15161718192021

2223242528

2930


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski