Org. pozarządowe / Roczne Programy Współpracy

Roczne Programy Współpracy

2014-11-19 14:59

 

Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy na 2019 rok

Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji społecznych projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Państwa uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 8 listopada 2018 r. na adres e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl lub drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy.

Projekt Programu

Formularz konsultacji


OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2018 ROK WRAZ ZE ZMIANĄ Z DNIA 29.05.2018 R.

W dniu 28 listopada 2017 r. Rada Powiatu Kartuskiego przyjęła Program Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. W dniu 29 maja 2018 r. Rada Powiatu przyjęła zmianę do programu. Program wraz ze zmianą zamieszczamy poniżej.

Roczny Program Współpracy na 2018 rok

Zmiana Programu Współpracy z dnia 29 maja 2018 r.


PRGRAMY OBOWIĄZUJĄCE W LATACH 2014-2017

Roczny Program Współpracy na 2017 rok

Roczny Program Współpracy na 2016 rok

Uchwała w sprawie zmiany Programu Współpracy na 2016 rok

Roczny Program Współpracy na 2015 rok

Roczny Program Współpracy na 2014 rok

Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Grudzień 2018

345789

101112131516

17181920212223

24252627282930

31


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski