Org. pozarządowe / Rada Organizacji Pozarządowych

Rada Organizacji Pozarządowych

2012-07-04 14:22

 

Wybory do VI kadencji Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego

 

W dniu 9 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach przy ul. 3 Maja 16 A odbędą się wybory członków VI kadencji Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego. Rada jest niezależnym zespołem doradczym dla samorządów. Składa się z 7 osób, które uzyskały największą ilość głosów w tajnych wyborach. Działa w celu poprawy warunków funkcjonowania sektora pozarządowego w naszym powiecie i dba o wzajemne relacje z samorządami.

Z inicjatywy Rady zrealizowaliśmy wspólnie wiele przedsięwzięć. Jedną z nich jest „Festiwal Ludzie dla Ludzi”, podczas którego organizacje prezentują mieszkańcom swoją działalność. Organizujemy akcję „Zostaw 1 % podatku w Powiecie Kartuskim” apelując do mieszkańców o wsparcie 1 % organizacji pożytku publicznego działających na naszym terenie. Rada zrealizowała także we wszystkich gminach cykl spotkań „My i nasza przestrzeń”, których celem było poznanie się i integracja organizacji działających w danym środowisku. Członkostwo w Radzie jest nieodpłatne. Spotkania Rady nie są regularne i obywają się w zależności od podejmowanych w danym czasie przedsięwzięć i potrzeb.

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarzadowych, nie tylko do wzięcia udziału w głosowaniu, ale przede wszystkim do kandydowania do Rady. Samorząd Powiatu Kartuskiego stara się być otwarty na wszelkie sugestie i potrzeby organizacji pozarządowych. Rada reprezentuje głos organizacji w wielu kwestiach.

Poniżej zamieszczamy instrukcję wzięcia udziału w głosowaniu i kandydowania do Rady. Kandydatów na członków Rady zgłaszają organizacje pozarządowe najpóźniej do dnia 25 października 2017 r. Kandydat przesyłając zgłoszenie zgadza się na upublicznienie krótkiej informacji o sobie na stronach internetowych Powiatu Kartuskiego. Ze względów organizacyjnych zgłoszenia przesyłane po 25 października br. nie będą przyjmowane. Pytania w sprawie wyborów należy kierować do Wydziału Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tel. 58 694 82 70, e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl

 

Zaproszenie na wybory

Instrukacja głosowania i kandydowania do Rady

Formularz zgłoszenia kandydata

Formularz upoważnienia do głosowania

 


Warsztaty dla organizacji pozarządowych z gminy Somonino

 

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego we współpracy z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym zapraszają na warsztaty "My i nasza Przestrzeń", które odbędą się 28 kwietnia 2016 r. w godz. 17:00-20:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Somoninie przy ul. Ceynowy 1 A. Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu gminy Somonino (maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji). 

Celem warsztatów jest integracja środowiska pozarządowego, prezentacja dobrych praktyk i diagnoza problemów, z którym borykają się na co dzień organizacje.

Na spotkanie można przygotować 3 minutową prezentację własnej organizacji w dowolnej formie np. multimedialna, słowna, muzyczna itp.

Prosimy o potwierdzanie udziału w spotkaniu: telefonicznie pod nr tel. 505 160 889 - Dariusz Zelewski bądź mailowo na adres: dariuszzelewski@gazeta.pl do dnia 22 kwietnia 2016 r.

 

 

 


Dariusz Zelewski po raz trzeci Przewodniczącym Rady Organizacji Pozarządowych

Po raz trzeci członkowie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego powierzyli funkcję przewodniczącego Dariuszowi Zelewskiemu – prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki w Kartuzach. Na sekretarza wybrano Piotra Chistowskiego członka oddziału chmieleńskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Na pierwszym spotkaniu członkowie omówili dotychczasowe osiągnięcia Rady i wspólnie określili kierunki działań w nowej kadencji.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do obserwowania linku „Organizacje Pozarządowe” na naszej stronie, gdzie osobne miejsce poświęcamy Radzie. Poniżej podajemy adresy e-mailowe do członków Rady, którzy są gotowi do współpracy i kontaktu z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kartuskiego.

Dariusz Zelewski (Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach)– Przewodniczący Rady – dariuszzelewski@gazeta.pl

Piotr Chistowski (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Chmielnie) – Sekretarz - p.chistowski@gmail.com

Sulisława Borowska (Kaszubski Uniwersytet Ludowy) – sulinab@kul.org.pl

Milena Bronk (Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki”) – milenabronk@gmail.com

Zyta Górna (Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego) - zytagorna2@wp.pl

Tadeusz Podymiak (Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach) - klekakartuzy@op.pl

Mariusz Florczyk (Fundacja Słoneczne Wzgórze) - sunnyhill@wp.pl

 

 

 W 2014 i 2015 roku Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego razem z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym zorganizowała szereg spotkań mających na celu integrację i lepsze poznanie się członków organizacji pozarządowych powiatu kartuskiego. Spotkania pod tytułem „My i nasza przestrzeń” odbyły się w Stężycy, Sierakowicach, Chmielnie, Żukowie oraz Przodkowie. Uczestnicy warsztatów dyskutowali o problemach, z którymi boryka się trzeci sektor (m.in. mała ilość szkoleń, czasami trudne relacje z samorządem, problemy finansowe, brak czasu członków NGO’s oraz trudności w pozyskiwaniu nowych członków), planach na przyszłość oraz formach współpracy.

Celem spotkań było stworzenie przestrzeni do poznania się i integracji środowiska liderów i animatorów reprezentujących organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie gmin powiatu kartuskiego.

W załączeniu przedstawiamy raporty ze spotkań:

Stężyca

Sierakowice

Chmielno

Żukowo

Przodkowo

 

 


Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego jest zespołem doradczym dla Samorządu Powiatu Kartuskiego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego. Powstała w 2007 roku i wówczas liczyła 11 członków.  16 października 2013 r. odbyły się wybory do czwartej już kadencji Rady. W jej skład weszło 7 członków:

Dariusz Zelewski – Przewodniczący Rady – Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach

Sulisława Borowska – Sekretarz Rady – Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Milena Bronk –Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Mściszewiczanki

Zyta Górna – Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego

Edmund Kwidziński –Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Eugeniusz Pryczkowski – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Baninie

Mariusz Florczyk – Fundacja Słoneczne Wzgórze w Stężycy

 
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Listopad 2017
12345

67812

13141516171819

20212223242526

27282930


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski