Aktualności / Wnioski o wyprawkę dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej w ramach programu "Dobry start"

Wnioski o wyprawkę dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej w ramach programu "Dobry start"

2018-08-02 11:19

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wnioski na wyprawkę dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Przez szkołę rozumie się szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu  oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka).

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach. Wnioski w formie papierowej należy składać w Dziale świadczeń i pomocy instytucjonalnej pokój nr 208, nr tel. 58 685-33-20 wew. 2. w  terminie  od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku i poradnik dotyczący programu "Dobry start".

 

Załączniki
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Luty 2019
123

4567910

1112131415

18192021222324

25262728


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski