Aktualności / Zmiana godzin pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kartuzach i Żukowie

Zmiana godzin pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kartuzach i Żukowie

2018-06-21 14:53

Informujemy, że w dniu 25 czerwca 2018 r. zmieniły się godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kartuzach i Żukowie. Poniżej zamieszczamy harmonogram pracy wszystkich punktów. Zachęcamy osoby uprawione do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. 

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

• młodzież do 26. roku życia

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

• seniorzy po ukończeniu 65 lat

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

• kombatanci

• weterani

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

• kobiety w ciąży

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kartuskim:

 

Urząd Miejski w Kartuzach przy ul. Gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy, tel. 58 694 51 58 (wejście od strony ul. 3 Maja), punkt czynny:

w poniedziałki w godzinach 8.00 – 12.00

we wtorki w godzinach 8.00 – 12.00

w środy w godzinach 8.00 – 12.00

w czwartki w godzinach 8.00 – 12.00

w piątki w godzinach 12.30 – 16.30

pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza przy ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo, tel. 697 444 044, punkt czynny:

w poniedziałki w godzinach 15.00 – 19.00

we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00

w środy w godzinach 15.00 – 19.00

w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00

w piątki w godzinach 15.00 – 19.00

pomocy prawnej w punkcie udzielają radcy prawni i adwokat

punkt prowadzi fundacja Instytut Aktywizacji Regionów

 

Dawne salki katechetyczne przy ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, tel. 609 180 637, punkt czynny:

w poniedziałki w godzinach 15.30 – 19.30

we wtorki w godzinach 12.00 – 16.00

w środy w godzinach 15.30 – 19.30

w czwartki w godzinach 8.00 – 12.00

w piątki w godzinach 15.30 – 19.30

pomocy prawnej w punkcie udziela adwokat

 

Gminna Biblioteka Publiczna przy ul. Jana III Sobieskiego 15a, 83-322 Stężyca, tel. 58 684 33 54, punkt czynny:

w poniedziałki w godzinach 8.00 – 12.00

we wtorki w godzinach 8.00 – 12.00

w środy w godzinach 8.00 – 12.00

w czwartki w godzinach 13.00 – 17.00

w piątki w godzinach 8.00 – 12.00

pomocy prawnej w punkcie udzielają radcy prawni

punkt prowadzi Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno, tel. 661 998 166, punkt czynny:

w poniedziałki w godzinach 15.15 – 19.15

we wtorki w godzinach 14.00 – 18.00

w środy w godzinach 14.00 – 18.00

w czwartki w godzinach 15.00 – 19.00

w piątki w godzinach 8.00 – 12.00

pomocy prawnej w punkcie udzielają radca prawny i adwokat

punkt prowadzi fundacja Instytut Aktywizacji Regionów

 

Telefony w punktach działają jedynie w godzinach ich otwarcia.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach

• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

 

Dokumenty uprawniające do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

• oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)

• ważna Karta Dużej Rodziny

• zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

• ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego

• dokument stwierdzający tożsamość

• oświadczenie osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną

• dokument potwierdzający ciążę

Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Marzec 2019
123

4567910

11121314151617

18192021

25262728293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski