Aktualności / Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku

2017-12-29 13:58
W powiecie kartuskim w 2018 roku działa 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
młodzież do 26. roku życia
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
seniorzy po ukończeniu 65 lat
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
kombatanci
weterani
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
kobiety w ciąży
 
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kartuskim:
 
Urząd Miejski, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy, tel. 58 694 51 58 (wejscie od strony ul. 3 Maja)
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 12.00
we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 12.30 – 16.30
Pomoc w punkcie jest udzielana przez radcę prawnego
 
Dawne salki katechetyczne. ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, tel. 609 180 637
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.30 – 19.30
we wtorki w godzinach 12.00 – 16.00
w czwartki w godzinach 8.00 - 12.00
Pomoc w punkcie jest udzielana przez adwokata
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Heweliusza, ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo, tel. 697 444 044
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.00 – 19.00
we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00
w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00
Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Instytut Aktywizacji Regionów (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
 
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana III Sobieskiego 15a, 83-322 Stężyca, tel. 58 684 33 54
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 - 12.00
w czwartki w godzinach 13.00 – 17.00
Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno, tel. 661 998 166
Godziny otwarcia punktu:
poniedziałki w godzinach 15.15 - 19.15
wtorki i środy w godzinach 14.00 – 18.00
czwartki w godzinach 15.00 – 19.00
piątki w godzinach 8.00 – 12.00
Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Instytut Aktywizacji Regionów (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
 
Telefony w punktach działają jedynie w godzinach ich otwarcia.
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności
 
Dokumenty uprawniające do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:
oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)
ważna Karta Dużej Rodziny
zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego
dokument stwierdzający tożsamość
oświadczenie osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną
dokument potwierdzający ciążę

 

Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Luty 2019
123

4567910

1112131415

18192021222324

25262728


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski