Aktualności / Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku

2017-12-29 13:58
W powiecie kartuskim w 2018 roku działa 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
młodzież do 26. roku życia
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
seniorzy po ukończeniu 65 lat
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
kombatanci
weterani
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
kobiety w ciąży
 
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kartuskim:
 
Urząd Miejski, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy, tel. 58 694 51 58 (wejscie od strony ul. 3 Maja)
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 12.00
we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 12.30 – 16.30
Pomoc w punkcie jest udzielana przez radcę prawnego
 
Dawne salki katechetyczne. ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, tel. 609 180 637
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.30 – 19.30
we wtorki w godzinach 12.00 – 16.00
w czwartki w godzinach 8.00 - 12.00
Pomoc w punkcie jest udzielana przez adwokata
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Heweliusza, ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo, tel. 697 444 044
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.00 – 19.00
we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00
w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00
Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Instytut Aktywizacji Regionów (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
 
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana III Sobieskiego 15a, 83-322 Stężyca, tel. 58 684 33 54
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 - 12.00
w czwartki w godzinach 13.00 – 17.00
Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno, tel. 661 998 166
Godziny otwarcia punktu:
poniedziałki w godzinach 15.15 - 19.15
wtorki i środy w godzinach 14.00 – 18.00
czwartki w godzinach 15.00 – 19.00
piątki w godzinach 8.00 – 12.00
Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Instytut Aktywizacji Regionów (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
 
Telefony w punktach działają jedynie w godzinach ich otwarcia.
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności
 
Dokumenty uprawniające do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:
oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)
ważna Karta Dużej Rodziny
zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego
dokument stwierdzający tożsamość
oświadczenie osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną
dokument potwierdzający ciążę

 

Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Maj 2018
4

78910

1415161720

212223

28293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski