Aktualności / IV spotkanie Rady Programowej Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2016 - 2040

IV spotkanie Rady Programowej Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2016 - 2040

2016-12-01 09:51

Dnia 24 listopada 2016 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2016 - 2040 działającej przy Staroście Kartuskim.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Pani Starosty, witające grono uczestników a zarazem wprowadzające w zaplanowany program i w dalszy przebieg działań związanych z przyjęciem Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2016 - 2040.

Zakres tematyczny przewidziany na czwarte spotkanie Rady Programowej obejmował prezentację dotychczasowych prac nad strategią oraz dyskusję nad czterema zagadnieniami dotyczącymi: uwarunkowań rozwoju Powiatu Kartuskiego, wizji lub misji, celów strategicznych i celów szczegółowych oraz priorytetów i wyzwań rozwojowych.

Działania, które zostały już zrealizowane w celu opracowania nowej strategii powiatu omówił Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu – Mateusz Szulc.

Dalszą część spotkania rady poprowadził koordynator prac nad strategią, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Mariusz Czepczyński, który w pierwszej kolejności przedstawił działania związane z możliwością zgłaszania uwag i sugestii zmian do wstępnej wersji strategii przygotowanej do konsultacji społecznych.

Kolejna część spotkania rady odbywała się w grupach, których zadaniem był wybór najistotniejszych zagadnień składających się na treść sformułowanej w strategii Misji. Praca w grupach stała się  wprowadzeniem do ożywionej dyskusji, którą uczestnicy spotkania prowadzili nad zaproponowanymi celami strategicznymi i szczegółowymi w czterech strefach strategicznych obejmujących: uczenie się i edukację, przestrzeń i zamieszkanie, mobilność i transport, prace i przedsiębiorczość. 

Wersja strategii uwzględniająca elementy wypracowane podczas czwartego spotkania Rady Programowej Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego zostanie poddana konsultacjom społecznym.

Galeria
DSC_8148.jpg DSC_8161.jpg DSC_8167.jpg DSC_8204.jpg DSC_8227.jpg DSC_8294.jpg DSC_8321.jpg DSC_8352.jpg
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Kwiecień 2019
1234567

8910111213

15161718192021

2223242528

2930


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski