Aktualności / Powiat Kartuski zainicjował prace nad nową strategią rozwoju.

Powiat Kartuski zainicjował prace nad nową strategią rozwoju.

2016-04-07 09:31

Powiat Kartuski rozpoczął prace nad stworzeniem dokumentu przedstawiającego wizję powiatu w perspektywie nadchodzących lat. W efekcie podjętych działań powstanie Strategia Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2016 – 2040.  Tak ważny dokument stworzony zostanie z zachowaniem zasad partycypacji społecznej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, samorządów i organizacji pozarządowych. W tym celu została powołana Rada Programowa, która będzie pełnić funkcję konsultacyjną i doradczą w procesie określania kierunków rozwoju. Pierwsze spotkanie Rady odbyło się w dniu 31 marca 2016 r. podczas, którego nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego powołania Rady Programowej Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego 2016-2040 działającej przy Staroście Kartuskim.

Radę tworzą przedstawiciele lokalnych środowisk Powiatu Kartuskiego, sektora samorządowego, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Celem działania Rady będzie tworzenie możliwości debaty kreującej sprzyjające warunki współpracy dla wieloaspektowego i trwałego rozwoju oraz poprawy jakości życia mieszkańców Powiatu Kartuskiego. Podczas spotkania inaugurującego działalność Rady przedstawione zostało podsumowanie realizacji strategii powiatu, która obowiązywała do ubiegłego roku oraz główne założenia zawarte w aktualnych strategiach poszczególnych gmin Powiatu Kartuskiego. Szanse rozwojowe tworzące perspektywę na kolejne etapy rozwoju lokalnego przedstawił Prof. UG dr hab. Mariusz Czepczyński, geograf kultury a zarazem wykładowca w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, który koordynuje  całokształt prac związanych z opracowaniem nowej strategii powiatu.

Spotkanie rady pozwoliło wsłuchać się w nowe spostrzeżenia i wnioski przedstawione przez uczestników spotkania, które nadadzą kształt i zostaną wykorzystane w trwających pracach nad Strategią Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2016 – 2040.

 

Galeria
DSC03324.jpg DSC03330.jpg DSC03332.jpg DSC03337.jpg DSC03343.jpg DSC03346.jpg List-intencyjny---strategia.jpg
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Kwiecień 2019
1234567

8910111213

15161718192021

2223242528

2930


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski