Aktualności
Powiat Kartuski na Targach Free Time Festiwal w Gdańsku
  Zapraszamy do obejrzenia relacji z Targów Free Time Festiwal w Gdańsku, na które Powiat Kartuski wraz z powiatami partnerskimi przygotował stoisko promocyjne.    
Powiat Kartuski Zwycięzcą Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów 2017
10 kwietnia w Warszawie podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich Starosta Kartuski Janina Kwiecień odebrała nagrodę dla Powiatu Kartuskiego, który zwyciężył wraz z Powiatem Kieleckim w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2017. Ranking od kilkunastu lat prowadzony jest przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; ...
Otwarty konkurs ofert na organizację forum wymiany doświadczeń w formie konferencji z warsztatami dla organizacji pozarządowych
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w 2018 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania polegającego na organizacji forum wymiany doświadczeń w formie konferencji z warsztatami dla organizacji pozarządowych. Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono w poniższej treści ogłoszenia.   Treść ogłoszenia ...
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 3, 83-300 Kartuzy. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady ...
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, ul. Dworcowa 3, 83-340 Sierakowice. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach", w terminie do 06 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Kartuzach,...
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach, ul. 3-go Maja 34, 83-300 Kartuzy. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach", w terminie do 06 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, ul. Dworcowa ...
Rada Organizacji Pozarządowych zachęca organizacje społeczne do wypełnienia ankiety
Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego zwraca się z prośbą do organizacji społecznych z powiatu kartuskiego o wypełnienie ankiety on-line dostępnej w linku: http://tnij.at/ankietarada do dnia 31 marca 2018 r.   Rada jest niezależnym zespołem, który powstał aby w imieniu organizacji pozarządowych współpracować z samorządami, tworzyć lepsze warunki dla rozwoju organizacji ...
Stypendia sportowe Starosty Kartuskiego
Starosta Kartuski Janina Kwiecień podpisała zarządzenia  nr 231/2018 i 246/2018 w sprawie: przyznania stypendiów sportowych Starosty Kartuskiego za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.  Starosta Kartuski na wniosek komisji, uwzględniając możliwości budżetowe przyznała stypendia 43 sportowcom. Stypendia sportowe zostały przyznane następującym osobom: Oskar ...
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Czerwiec 2018

45

1112141516

181920212224

2526272829


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski